Công văn của Sở KH&ĐT TP. Đà Nẵng v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của VSM

Ngày đăng: 13-04-2020 06:33:01

Công văn của Sở KH&ĐT TP. Đà Nẵng v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của VSM như sau:

- Bấm vào để xem công văn của Sở KH&ĐT TP. Đà nẵng