Generic placeholder image

Công bố thông tin Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐQT ngày 09/11/2018 của HĐQT VSM

Vui lòng bấm vào đây để xem thông tin Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐQT ngày 09/11/2018 của HĐQT VSM ...

Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông Nguyễn Hữu Sia

THÔNG BÁO   Căn cứ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông Công ty CP Container Miền Trung (VSM) xin thông báo về việc mất và đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở...

Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông Nguyễn Hữu Sia

THÔNG BÁO Căn cứ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông Công ty CP Container Miền Trung (VSM) xin thông báo về việc mất và đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần...

Công bố thông tin Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐQT ngày 02/08/2018 của HĐQT VSM

Vui lòng bấm vào đây để xem thông tin Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐQT ngày 02/08/2018 của HĐQT VSM ...

VSM: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018

Bấm vào đây để xem Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 của VSM ...

Đối Tác

Evergreen hiện nay là công ty vận chuyển quốc tế hàng đầu trên thế giới. Viconship và Evergreen đã có mối quan hệ hợp tác hàng chục năm nay kể từ khi Viconship đưa vào khai thác cảng GREENPORT. ...

Danh Hiệu