Generic placeholder image

Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông Đặng Quân

THÔNG BÁO Căn cứ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông Công ty CP Container Miền Trung (VSM) xin thông...

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2019 với công ty kiểm toán TTP

Vui lòng Click vào đây để xem VSM: Công bố về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2019 với công ty kiểm toán TTP ...

Công bố thông tin Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐQT ngày 21/05/2019 của HĐQT VSM

Vui lòng Click vào đây để xem Công ty CP Container Miền Trung công bố thông tin Nghị quyết số 04/2019/NQ-HDQT ngày 21/05/19 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 ...

Công bố thông tin Nghị Quyết số 3 của CTCP Container Miền Trung

- Vui lòng bấm vào đây để xem thông tin Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 16/04/2019 của HĐQT VSM   ...

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của CTCP Container Miền Trung

- Bấm vào đây để xem Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 - Bấm vào đây để xem Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ...

Đối Tác

Evergreen hiện nay là công ty vận chuyển quốc tế hàng đầu trên thế giới. Viconship và Evergreen đã có mối quan hệ hợp tác hàng chục năm nay kể từ khi Viconship đưa vào khai thác cảng GREENPORT. ...

Danh Hiệu